IFCS

International Federation of Chopin Societies Członek Międzynarodowej Rady Muzycznej UNESCO

O Federacji

Utworzona w 1985 roku, w Żelazowej Woli, Międzynarodowa Federacja Towarzystw Chopinowskich jest federacją stowarzyszeń, o charakterze międzynarodowym. Od 1989 roku jest członkiem Międzynarodowej Rady Muzycznej UNESCO.

Cele statutowe Federacji:

  • upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o postaci i dziele Fryderyka Chopina
  • popularyzacja twórczości Chopina zarówno w krajach będących siedzibą członków Federacji jak i na terenie międzynarodowym
  • wspieranie międzynarodowej działalności artystycznej i naukowej w dziedzinie chopinowskiej
  • tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz do lepszego porozumiewania się narodów poprzez muzykę

Realizacja celów statutowych:

  • organizacja koncertów, festiwali, konkursów, wystaw, wykładów, seminariów i konferencji
  • wymiana artystów i muzykologów
  • promocja młodych pianistów
  • aktywne uczestnictwo w imprezach muzycznych szczególnie związanych z kultem Chopina

Zarząd:

Władze Federacji wybierane są podczas Walnego Zgromadzenia na pięcioletnią kadencję.

W 2015 roku wybrano następujący Zarząd:

Przewodniczący Zarządu: Theodor Kanitzer (Austria—Wiedeń)
Wiceprzewodniczący: Sookie Schober (Niemcy—Hanower)
Antoine Paszkiewicz (Francja—Paryż)
Sekretarz Generalny: Elżbieta Artysz (Polska—Polska Akademia Chopinowska)
Skarbnik: Andrzej Merkur (Polska—Duszniki)
Członkowie Zarządu: Alejandra Catro (Chile)
Rosa C. Ferra (Hiszpania—Valdemossa)
Horoyuki Takashima (Japonia Festiwal)
Kazimierz Gierżod (Polska—TiFC)
Jadwiga Gewert (USA—Miami)

Roczna składka członkowska:

300 €

Czasopismo Federacji:

"Chopin in the World"—rocznik w języku angielskim (wybrane artykuły także w jęz. francuskim i niemieckim).