IFCS

International Federation of Chopin Societies Członek Międzynarodowej Rady Muzycznej UNESCO

Historia

Idea powołania międzynarodowej organizacji zrzeszającej Towarzystwa Chopinowskie z całego świata zrodziła się w latach siedemdziesiątych XX wieku. Inicjatorami przedsięwzięcia byli: brytyjski muzykolog, Arthur Hedley, polski pianista i twórca Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie, Jerzy Żurawlew oraz czeski pianista, František Rauch. W kwietniu 1984 roku, podczas uroczystości związanych z 50-tą rocznicą powstania Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie, z inicjatywy ówczesnego zarządu TiFC-u i jego Prezesa, prof. Elżbiety Artysz, zawiązało się Porozumienie Towarzystw i Organizacji Chopinowskich na świecie. Był to początek wcielania w życie koncepcji utworzenia międzynarodowej organizacji chopinowskiej. 17 października 1985 roku, w 136-tą rocznicę śmierci Fryderyka Chopina, przedstawiciele 19 Towarzystw Chopinowskich podpisali w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli Akt Założycielski Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Federacji, które zaakceptowało członkowstwo dwudziestu Towarzystw z czternastu państw, a Prezydentem został wybrany dr Theodor Kanitzer. W ten sposób po raz pierwszy w historii powstała światowa organizacja kulturalna, której działalność poświęcona jest upowszechnianiu dzieła jednego kompozytora. 25 listopada 1989 roku, w Paryżu, podczas Walnego Zgromadzenia UNESCO Federacja została przyjęta do Międzynarodowej Rady Muzycznej UNESCO, uzyskując status organizacji członkowskiej. Wydarzenie to było dowodem uznania dla bogatej artystycznej i naukowej działalności Federacji.

Wraz z biegiem lat, Międzynarodowa Federacja Towarzystw Chopinowskich stopniowo rozrastała się, przyjmując do swojego grona nowo powstałe Towarzystwa z całego świata. W 2007 roku, członkostwem w organizacji legitymuje się już 38 Towarzystw Chopinowskich z 24 państw.

Na przestrzeni swojej 27-letniej historii, Federacja wraz ze zrzeszonymi w niej Towarzystwami Chopinowskimi zaangażowana była w działalność zmierzającą do upowszechniania muzyki Fryderyka Chopina. Na całym świecie od wielu lat organizowane są koncerty, festiwale, konkursy chopinowskie oraz kursy poświęcone interpretacji muzyki polskiego kompozytora. Do najważniejszych festiwali chopinowskich zaliczyć można m.in. festiwale w: Buenos Aires (Argentyna), Dusznikach-Zdroju (Polska), Gaming (Austria), Hasselt (Belgia), Mariánskich Láznach (Czechy), Nohant (Francja), Paryżu (Francja) i Valldemossie (Majorka-Hiszpania). Wszystkie wymienione przedsięwzięcia należą do głównych wydarzeń artystycznych w poszczególnych krajach i przyciągają rzesze miłośników muzyki.

Federacja zajmuje się także działalnością naukową. Cyklicznie odbywają się wykłady i konferencje wybitnych muzykologów, dotyczące różnorodnych aspektów życia i twórczości Fryderyka Chopina. Organizowane były także wystawy poświęcone polskiemu kompozytorowi, między innymi: "Chopin Travels Across Europe" oraz wystawa na Zamku Ostrogskich w Warszawie, przygotowana w 1990 roku wspólnie przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie i The Valldemossa Chopin Society. Zaprezentowano wówczas zgromadzone w Muzeum w Valldemossie autografy, dokumenty i pamiątki związane z Fryderykiem Chopinem i George Sand. Uroczystego otwarcia wystawy dokonała królowa Hiszpanii, Zofia.

Federacja koordynuje działalność Towarzystw członkowskich poprzez organizowanie Walnych Zgromadzeń i posiedzeń Zarządu, na których omawiane są projekty wspólnych przedsięwzięć artystycznych i wydawniczych. W 1986 roku rozpoczęto wydawanie w Warszawie rocznika "Chopin in the World", zawierającego zarówno artykuły merytoryczne dotyczące życia i twórczości Fryderyka Chopina, jak i sprawozdania z działalności Towarzystw Chopinowskich na całym świecie. W Wiedniu wydawane jest także czasopismo "Wiener Chopin—Blätter".

Z inicjatywy Federacji, Międzynarodowa Rada Muzyczna UNESCO ogłosiła rok 1999, Rokiem Chopinowskim. Dzięki licznym inicjatywom Towarzystw Chopinowskich zrzeszonych w Federacji, muzyka Fryderyka Chopina docierała do słuchaczy w najdalszych zakątkach globu. Niezależnie od koncertów, festiwali i konkursów, 150 rocznicę śmierci kompozytora uświetniały wystawy, mistrzowskie kursy interpretacji chopinowskiej, wykłady, konferencje i II Międzynarodowy Kongres Muzykologiczny "Chopin i jego twórczość w kontekście kultury", którego Federacja była jednym ze współorganizatorów. W Paryżu, w kościele Madeleine, Société Chopin a Paris zorganizowała replikę pogrzebu Fryderyka Chopina, podczas której zabrzmiało Requiem W. A. Mozarta.