IFCS

International Federation of Chopin Societies Członek Międzynarodowej Rady Muzycznej UNESCO

Chopin in the World

"Chopin in the World" jest rocznikiem wydawanym przez Sekretariat Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich w Warszawie. Ukazuje się od 1986 roku, początkowo w języku polskim i angielskim, a od 1989 roku wyłącznie w języku angielskim. W czasopiśmie publikowane są również artykuły w językach francuskim i niemieckim. Jest to jedyny periodyk na świecie w całości poświęcony postaci Fryderyka Chopina. Zawiera zarówno artykuły merytoryczne dotyczące życia i twórczości polskiego kompozytora, jak i informacje o działalności Towarzystw Chopinowskich na całym świecie. W czasopiśmie zamieszczane są również sprawozdania z najważniejszych wydarzeń muzycznych związanych z Fryderykiem Chopinem.

"Chopin in the World" rozsyłany jest do wszystkich Towarzystw Chopinowskich zrzeszonych w Federacji, organizacji członkowskich Międzynarodowej Rady Muzycznej UNESCO, bibliotek muzycznych, uczelni artystycznych i polskich instytucji kultury. Czasopismo jest również dostępne na festiwalach i koncertach chopinowskich. Poprzez polskie placówki dyplomatyczne, rocznik dociera do czytelników z wielu państw świata.

Kolegium redakcyjne:

  • Elżbieta Artysz (Redaktor Naczelna)
  • Theodor Kanitzer 
  • Irena Poniatowska 
  • Rosa Capllonch-Ferra 
  • Ariel Paszkiewicz 
  • Mariola Nałęcz 
  • Jakub Dmeński
  • Kamila Stępień-Kutera

Wydawca:

Międzynarodowa Federacja Towarzystw Chopinowskich
Tamka 43,
00-355 Warszawa,
POLSKA
tel: (+48 22) 44 16 196, 44 16 197
e-mail: chopin@post.plZrealizowano w ramach Programu Operacyjnego "Fryderyk Chopin"
ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.