Międzynarodowa Federacja Towarzystw Chopinowskich (IFCS)

Strona nieoficjalna

Fryderyk Chopin to jeden z najsłynniejszych oraz najchętniej wykonywanych i słuchanych kompozytorów. Muzyka klasyczna zawdzięcza mu mnóstwo wspaniałych dzieł, dzięki którym zyskał sławę i uznanie już za swojego krótkiego życia. O popularności i wadze jego dorobku stanowi ilość organizacji, towarzystw, stowarzyszeń i instytutów zajmujących się w różnych krajach świata pielęgnowaniem pamięci po polskim kompozytorze i popularyzowaniem jego twórczości. Od połowy lat 80. XX wieku istnieje światowa federacja zrzeszająca najważniejsze organizacje chopinowskie – Międzynarodowa Federacja Towarzystw Chopinowskich (International Federation of Chopin Societes, IFCS).

International Federation of Chopin Societes – powstanie i historia

Fryderyk Chopin

Międzynarodowa Federacja Towarzystw Chopinowskich sięga swoimi korzeniami Polski. Powstała w 1985 roku w miejscowości, w której urodził się Fryderyk Chopin – w Żelazowej Woli. To symboliczne i ważne dla polskiej kultury miejsce stało się początkiem kooperacji różnych środowisk muzycznych z rozmaitych zakątków świata, których misją jest kultywowanie twórczości wielkiego kompozytora, jakim był Fryderyk Chopin. Sygnatariuszami aktu założycielskiego IFCS byli przedstawiciele 19 organizacji z 14 państw, które na siedzibę federacji wybrały Warszawę. Przewodniczącym został Austriak dr Theodor Kanitzer (i pozostaje nim do dziś). W 1989 roku Międzynarodowa Federacja Towarzystw Chopinowskich weszła w skład Międzynarodowej Rady Muzycznej UNESCO (International Music Council, IMC). Stanowiło to uwieńczenie pierwszych czterech lat działalności IFCS, obfitującej w działalność popularyzatorską, wydawniczą i organizacyjną.

Cele działalności i misja

Międzynarodowa Federacja Towarzystw Chopinowskich od początku stawiała sobie ambitne cele, które swoim zasięgiem miały obejmować wiele krajów członkowskich tej organizacji. Nadrzędną jej misją jest upowszechnianie wiedzy o Fryderyku Chopinie i jego dorobku, popularyzacja jego twórczości, pielęgnowanie międzynarodowej współpracy środowisk chopinowskich, organizacja sympozjów naukowych i koncertów oraz festiwali poświęconych polskiego kompozytorowi w różnych miejscach świata. Ponadto w centrum zainteresowania federacji jest szeroko pojęta muzyka klasyczna i podkreślanie znaczenia, jakie powinna ona mieć w dzisiejszym świecie dla budowy relacji międzyludzkich i stosunków między narodami.

Główne inicjatywy

Do głównych obszarów działalności Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich zaliczyć można organizowanie lub pomoc w organizacji festiwali muzycznych, koncertów, konkursów, wydarzeń naukowych oraz akcji edukacyjnych poświęconych Chopinowi i jego twórczości, a także wspieranie młodych pianistów. W Polsce do cyklicznie organizowanych i mających dużą rangę wydarzeń tego typu należą Międzynarodowy Festiwal w Dusznikach-Zdroju, warszawski festiwal „Chopin i jego Europa” czy słynny Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina.

Fortepian

Za granicą do najbardziej znaczących imprez odbywających się pod patronatem Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich należą festiwale w Gaming, Nohant, Paryżu, Wiedniu czy Valldemossie.

Istotną częścią funkcjonowania Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich jest działalność wydawnicza. Dotyczy ona publikacji naukowych, popularnonaukowych i albumów muzycznych. W ramach IFCS wydawany jest między innymi rocznik naukowy „Chopin in the World” zawierający artykuły znamienitych, pochodzących z różnych krajów muzykologów analizujących dziedzictwo Fryderyka Chopina.

Więcej na temat Federacji można przeczytać na stronie http://chopinfederation.pl/.

Fryderyk Chopin – obywatel świata

Obecna liczba organizacji zrzeszonych w ramach Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich – dziś jest ich około czterdziestu – pokazuje siłę oddziaływania postaci Fryderyka Chopina i ponadczasowość jego twórczości. Osoba polskiego kompozytora wciąż rozpala wyobraźnię milionów słuchaczy na całym świecie, a jego muzyka niezmiennie dostarcza wyjątkowych emocji i wzruszeń. Organizacje chopinowskie z Europy, obu Ameryk i Azji przyczyniają się poprzez swoje starania do popularyzowania jego niezwykłego dorobku. Niezmienne zainteresowanie Chopinem w różnych zakątkach globu udowadnia, że polskiego kompozytora można nazwać prawdziwym „obywatelem świata”, którym był już za życia. Pokazuje również to, że muzyka klasyczna ma wciąż licznych słuchaczy i ugruntowaną pozycję na rynku wydawniczym i festiwalowym.