Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Działające na ziemiach polskich organizacje upamiętniające postać Fryderyka Chopina i popularyzujące jego dorobek mają długą historię. Już od końca XIX stulecia działały między innymi Towarzystwo Muzyczne, Komitet Chopinowski, a następnie Instytut Fryderyka Chopina i założone w 1950 roku Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.

Obecnie rolę państwowego podmiotu odpowiedzialnego za kultywowanie pamięci o wielkim kompozytorze spełnia Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (NIFC), będący członkiem Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich (IFCS). Został powołany do życia na mocy Ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina. Siedziba instytutu znajduje się w Centrum Chopinowskim w Warszawie przy ulicy Tamka 43. Strona internetowa instytutu dostępna jest pod adresem: https://nifc.pl/pl.

Do głównych zadań Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina należą inicjatywy o charakterze edukacyjnym, naukowym, organizacyjnym i wydawniczym. Instytut jest głównym organizatorem międzynarodowego festiwalu „Chopin i jego Europa” odbywającego się od 2005 roku w Warszawie. NIFC współorganizuje i obejmuje swym patronatem także inne festiwale chopinowskie w kraju i za granicą, takie jak Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach-Zdroju.

Dziecko i fortepian

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zajmuje się wydawaniem albumów muzycznych, na których muzykę polskiego kompozytora wykonują najbardziej uznani i utytułowani pianiści na świecie. Oprócz płyt, dzięki instytutowi ukazują się regularnie liczne książki i serie opracowań o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Instytut gromadzi także faksymilia (rękopisy muzyczne) Chopina i zajmuje się ich publikacją. Z działalnością naukową związane jest również organizowanie konferencji i sympozjów muzykologicznych.

Poprzez skierowane głównie do dzieci i młodzieży działania edukacyjne, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina przyczyna się do popularyzowania wiedzy na temat życia i twórczości wielkiego polskiego kompozytora. W ramach misji Instytutu przeprowadzane są lekcje muzealne oraz wydarzenia artystyczno-edukacyjne, między innymi Akademia Chopinowska i cykl koncertów „Młode Talenty”.

Część działalności Instytutu stanowi trzymanie pieczy nad Muzeum Fryderyka Chopina, usytuowanym w Warszawie w Zamku Ostrogskich. Można w nim zobaczyć największy na świecie zbiór „chopinaliów” – pamiątek po polskim artyście, takich jak jego rękopisy, przedstawiająca go historyczna i współczesna ikonografia czy przedmioty osobiste. Oddziałem Muzeum jest Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli.